Program wychowawczo - profilaktyczny Liceum Ogólnokształcacegow w Koprzywnicy

Program wychowawczo - profilaktyczny Szkoły Branżowej I stopnia w Koprzywnicy

Program wychowawczo - profilaktyczny Szkoły Podstawej im. Wł. Jasińskiego w Koprzywnicy