Zespół Placówek Oświatowych w Koprzywnicy
27-660 Koprzywnica, ul. Szkolna 9
tel.15 847 71 50