Oświadczenie w sprawie wyrażenia zgody lub braku zgody na wykonanie badań profilaktyki stomatologicznej w dentobusie