Plan nadzoru dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Koprzywnicy