Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Załączniki do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Rgulamin wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w ZPO w Koprzywnicy