Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych


Załączniki do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Załącznik nr 6 do Regulaminu ZFŚS 

Oświadczenie - zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu rozpatrzenia wniosku o przyznanie świadczenia socjalnego


Procedura postępowania w razie wypadku ucznia w Zespole Placówek Oświatowych w Koprzywnicy

Regulamin wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w ZPO w Koprzywnicy

Regulamin pracy Zespołu Placówek Oświatowych w Koprzywnicy

Zasady ewidencjonowania czasu pracy pracowników niepedagogicznych w Zespole Placówek Oświatowych w Koprzywnicy