Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Załączniki do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Rgulamin wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w ZPO w Koprzywnicy

Regulamin pracy Zespołu Placówek Oświatowych w Koprzywnicy

Regulamin rozpatrywania skarg i wniosków