Statut Zespołu Placówek Oświatowych w Koprzywnicy

Statut Szkoły Branżowej I stopnia w Koprzywnicy 
 
Statut Przedszkola Pod Sosnami w Koprzywnicy

Statut Szkoły Podstawowej im. Władysława Jasińskiego w Koprzywnicy

Statut Liceum Ogólnokształcącego w Koprzywnicy