Statut Zespołu Placówek Oświatowych w Koprzywnicy

Statut Szkoły Branżowej I stopnia w Koprzywnicy