Wydawanie zaświadczeń po egzaminie ósmoklasisty

Wydawanie zaświadczeń po egzaminie ósmoklasisty odbędzie się 03.07.2024 r. od godziny 13:00 do 15:00 w sekretariacie szkoły.