zso2.JPG

Cele szkoły to:

1. Systematyczne podnoszenie efektów kształcenia.

2. Poprawa bazy lokalowo – dydaktycznej szkoły.

3. Wzmocnienie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym.

4. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.

5. Wzmacnianie pozytywnych relacji na linii uczeń – nauczyciel.

6. rozwijanie zainteresowań uczniów, promocja ich talentów.

Model absolwenta:

1. Jest aktywny i zaradny oraz samodzielny w działaniu.

2. Akceptuje siebie i innych.

3. Rozwija własne zainteresowania.

4. Odpowiada za własne czyny.

5. Potrafi odnaleźć swoje miejsce w Europie i w świecie.

6. Rozumie doniosłość tradycji i współczesnych osiągnięć szkoły.

7. Ma odpowiedni zasób wiedzy umożliwiający mu kontynuowanie

nauki w dowolnie wybranej szkole ponadgimnazjalnej.

8. Potrafi korzystać z różnych źródeł informacji.

9. Umie samodzielnie i krytycznie myśleć.

10. Ma swój system wartości, umie odróżnić dobro od zła,

potrafi oprzeć się presji rówieśników, mody i negatywnym zachowaniom.

11. Zdobył umiejętności pracy w zespole.

12. Potrafi zaprezentować i obronić swoje zdanie, szanując tych,

którzy mają odmienne poglądy.

13. Planuje i organizuje swój rozwój intelektualny, duchowy i fizyczny,

stale doskonali swoja osobowość.

14. Umie rzetelnie pracować, jest zaradny i odpowiedzialny.

15. Zna siebie, umie wyeksponować swoje mocne strony.

 
"lepiej stojąc umierać, niż klęcząc na kolanach żyć"

"lepiej stojąc umierać, niż klęcząc na kolanach żyć"

„Lepiej stojąc umierać, niż klęcząc na kolanach żyć” pod takim hasłem odbyła...
Lekcja o funduszach europejskich

Lekcja o funduszach europejskich

Dnia 24.02.2017 roku uczniowie klasy II LO mieli okazję uczestniczyć w akcji...
Wycieczka do Lublina

Wycieczka do Lublina

W dniu 25.01.2017 r. uczniowie ZSO im. Papieża Jana Pawła II w Koprzywnicy...
XIII Konkurs Kolęd i Pastorałek

XIII Konkurs Kolęd i Pastorałek

„Hej kolęda, kolęda…” Kolędy i pastorałki – to przepiękne pieśni. To właśnie...
Jasełka w naszej szkole

Jasełka w naszej szkole

„Jest taki dzień, bardzo ciepły choć grudniowy; dzień, zwykły dzień, w którym...
Turniej piłki siatkowej

Turniej piłki siatkowej

Dnia 09.12.2016 r. (piątek) na Hali Sportowej ZSO im. Papieża Jana Pawła II w...
Mikołajki 2016

Mikołajki 2016

Dnia 5 grudnia 2016 roku już po raz kolejny do naszej szkoły zawitał św. Mikołaj. Przygotowania...
Można wybaczyć, lecz nigdy zapomnieć...

Można wybaczyć, lecz nigdy zapomnieć...

  Można wybaczyć, lecz nigdy zapomnieć… Uczniowie z ZSO im. Papieża Jana...
""A to Polska właśnie..."

""A to Polska właśnie..."

„ A to Polska właśnie…”pod takim hasłem odbyła się 98 rocznica odzyskania...


Samorząd Uczniowski

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama