zso2.JPG

 

Cele szkoły to:

1. Systematyczne podnoszenie efektów kształcenia.

2. Poprawa bazy lokalowo – dydaktycznej szkoły.

3. Wzmocnienie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym.

4. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.

5. Wzmacnianie pozytywnych relacji na linii uczeń – nauczyciel.

6. rozwijanie zainteresowań uczniów, promocja ich talentów.

Model absolwenta:

1. Jest aktywny i zaradny oraz samodzielny w działaniu.

2. Akceptuje siebie i innych.

3. Rozwija własne zainteresowania.

4. Odpowiada za własne czyny.

5. Potrafi odnaleźć swoje miejsce w Europie i w świecie.

6. Rozumie doniosłość tradycji i współczesnych osiągnięć szkoły.

7. Ma odpowiedni zasób wiedzy umożliwiający mu kontynuowanie

nauki w dowolnie wybranej szkole ponadgimnazjalnej.

8. Potrafi korzystać z różnych źródeł informacji.

9. Umie samodzielnie i krytycznie myśleć.

10. Ma swój system wartości, umie odróżnić dobro od zła,

potrafi oprzeć się presji rówieśników, mody i negatywnym zachowaniom.

11. Zdobył umiejętności pracy w zespole.

12. Potrafi zaprezentować i obronić swoje zdanie, szanując tych,

którzy mają odmienne poglądy.

13. Planuje i organizuje swój rozwój intelektualny, duchowy i fizyczny,

stale doskonali swoja osobowość.

14. Umie rzetelnie pracować, jest zaradny i odpowiedzialny.

15. Zna siebie, umie wyeksponować swoje mocne strony.

 
Zakończenie Roku Szkolnego 2014/2015

Zakończenie Roku Szkolnego 2014/2015

Zdjęcia z uroczystego zakończenie Roku Szkolnego 2014/2015... {phocagallery...
Wycieczka w Pieniny

Wycieczka w Pieniny

W dniach 18-19 czerwca 2015 roku uczniowie klasy III b oraz 4 uczennice klasy...
Dzień Matki

Dzień Matki

,, Matka to osoba, która zastąpi Ci każdego, ale nikt nie jest w stanie zastąpić...
II miejsce w IX edycji konkursu ekologicznego

II miejsce w IX edycji konkursu ekologicznego

Nasza szkoła wzięła udział w IX edycji konkursu ekologicznego „Zbieramy, segregujemy, ...
Z wizytą w "Lublinie Jagiellońskim"

Z wizytą w "Lublinie Jagiellońskim"

Historyczny trakt łączący Kraków- stolicę Królestwa Polskiego oraz Wilno-...
Prezentacje projektów edukacyjnych klas II gimnazjum

Prezentacje projektów edukacyjnych klas II gimnazjum

W tym roku  uczniowie naszej szkoły po raz kolejny zaprezentowali efekty pracy...
Wyróżnienie dla Dawida Kozioła

Wyróżnienie dla Dawida Kozioła

9 czerwca 2015 r. odbył się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Baranowie...
Półfinał Wojewódzki w piłce nożnej dziewcząt

Półfinał Wojewódzki w piłce nożnej dziewcząt

Dnia 10 czerwca 2015 roku  na boisku „Orlik” w Ożarowie odbył się Półfinał...
Dzień Sportu

Dzień Sportu

„Pierwszy dzień czerwca wzbudza refleksje, by na Dzień Dziecka poczuć się...


Samorząd Uczniowski

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama