zso2.JPG

Cele szkoły to:

1. Systematyczne podnoszenie efektów kształcenia.

2. Poprawa bazy lokalowo ? dydaktycznej szkoły.

3. Wzmocnienie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym.

4. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.

5. Wzmacnianie pozytywnych relacji na linii uczeń ? nauczyciel.

6. rozwijanie zainteresowań uczniów, promocja ich talentów.

Model absolwenta:

1. Jest aktywny i zaradny oraz samodzielny w działaniu.

2. Akceptuje siebie i innych.

3. Rozwija własne zainteresowania.

4. Odpowiada za własne czyny.

5. Potrafi odnaleźć swoje miejsce w Europie i w świecie.

6. Rozumie doniosłość tradycji i współczesnych osiągnięć szkoły.

7. Ma odpowiedni zasób wiedzy umożliwiający mu kontynuowanie

nauki w dowolnie wybranej szkole ponadgimnazjalnej.

8. Potrafi korzystać z różnych źródeł informacji.

9. Umie samodzielnie i krytycznie myśleć.

10. Ma swój system wartości, umie odróżnić dobro od zła,

potrafi oprzeć się presji rówieśników, mody i negatywnym zachowaniom.

11. Zdobył umiejętności pracy w zespole.

12. Potrafi zaprezentować i obronić swoje zdanie, szanując tych,

którzy mają odmienne poglądy.

13. Planuje i organizuje swój rozwój intelektualny, duchowy i fizyczny,

stale doskonali swoja osobowość.

14. Umie rzetelnie pracować, jest zaradny i odpowiedzialny.

15. Zna siebie, umie wyeksponować swoje mocne strony.

 
Reklama
Reklama
Śniadanie wielkanocne w Zamku Królewskim w Sandomierzu

Śniadanie wielkanocne w Zamku Królewskim w Sandomierzu

W Zamku Królewskim w Sandomierzu odbyło się Śniadanie Wielkanocne. To coroczne...
"I nie umiera ten, kto trwa w pamięci i sercach żywych"

"I nie umiera ten, kto trwa w pamięci i sercach żywych"

"I nie umiera ten, kto trwa w pamięci i sercach żywych” Karol Wojtyła We...
Akademia piłki siatkowej

Akademia piłki siatkowej

Piłka siatkowa jest jedną z najchętniej wybieranych przez uczniów dyscyplin...
Sukces Jakuba Drypy

Sukces Jakuba Drypy

Jakub Drypa uczeń klasy III c uzyskał tytuł Laureata XIV Konkursu Historycznego...
Pielgrzymka uczniów klas trzecich do Częstochowy

Pielgrzymka uczniów klas trzecich do Częstochowy

22 marca 2017roku mimo deszczowej pogody   uczniowie z klas III a III b III...


Samorząd Uczniowski

Reklama
Reklama
Reklama