zso2.JPG

Cele szkoły to:

1. Systematyczne podnoszenie efektów kształcenia.

2. Poprawa bazy lokalowo – dydaktycznej szkoły.

3. Wzmocnienie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym.

4. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.

5. Wzmacnianie pozytywnych relacji na linii uczeń – nauczyciel.

6. rozwijanie zainteresowań uczniów, promocja ich talentów.

Model absolwenta:

1. Jest aktywny i zaradny oraz samodzielny w działaniu.

2. Akceptuje siebie i innych.

3. Rozwija własne zainteresowania.

4. Odpowiada za własne czyny.

5. Potrafi odnaleźć swoje miejsce w Europie i w świecie.

6. Rozumie doniosłość tradycji i współczesnych osiągnięć szkoły.

7. Ma odpowiedni zasób wiedzy umożliwiający mu kontynuowanie

nauki w dowolnie wybranej szkole ponadgimnazjalnej.

8. Potrafi korzystać z różnych źródeł informacji.

9. Umie samodzielnie i krytycznie myśleć.

10. Ma swój system wartości, umie odróżnić dobro od zła,

potrafi oprzeć się presji rówieśników, mody i negatywnym zachowaniom.

11. Zdobył umiejętności pracy w zespole.

12. Potrafi zaprezentować i obronić swoje zdanie, szanując tych,

którzy mają odmienne poglądy.

13. Planuje i organizuje swój rozwój intelektualny, duchowy i fizyczny,

stale doskonali swoja osobowość.

14. Umie rzetelnie pracować, jest zaradny i odpowiedzialny.

15. Zna siebie, umie wyeksponować swoje mocne strony.

 
Dzień Patrona Szkoły

Dzień Patrona Szkoły

„Człowieka trzeba mierzyć miarą serca” Jan Paweł II Już po raz szesnasty...
Diecezjalna inauguracja roku szkolnego szkół im. Jana Pawła II

Diecezjalna inauguracja roku szkolnego szkół im. Jana Pawła II

„Jan Paweł II – Bądźcie świadkami miłosierdzia…” Już po raz kolejny przedstawiciele...
Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej

„Dziękujemy dziś Wam…” Dnia 13 października 2016 r. w ZSO im. Papieża...
Sztafetowe biegi przełajowe

Sztafetowe biegi przełajowe

Dnia 7 października 2016 r. na terenie Gminy Koprzywnica zostały zorganizowane...
Szkolna dyskoteka

Szkolna dyskoteka

„Z okazji Dnia Chłopaka życzymy Wam abyście  zawsze pozostawali sobą i ciągle...
Uroczystości w Łukowcu

Uroczystości w Łukowcu

„…w życiu młodego człowieka ważne jest wpajanie wartości patriotycznych” Dnia...
Sprzątanie świata

Sprzątanie świata

Daj drugie życie przedmiotom, nie wyrzucaj ich pochopnie do kosza! Zrób wszystko,...
Uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego

Uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego

,,Był taki wrzesień…1 września1939 r.” i ,,Jest taki wrzesień…1 września 2016...
W cieniu cysterskiej jabłoni

W cieniu cysterskiej jabłoni

Piknik "W cieniu cysterskiej jabłoni" odbył się w Koprzywnicy 19 czerwca 2016...


Samorząd Uczniowski

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama