zso2.JPG

Cele szkoły to:

1. Systematyczne podnoszenie efektów kształcenia.

2. Poprawa bazy lokalowo – dydaktycznej szkoły.

3. Wzmocnienie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym.

4. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.

5. Wzmacnianie pozytywnych relacji na linii uczeń – nauczyciel.

6. rozwijanie zainteresowań uczniów, promocja ich talentów.

Model absolwenta:

1. Jest aktywny i zaradny oraz samodzielny w działaniu.

2. Akceptuje siebie i innych.

3. Rozwija własne zainteresowania.

4. Odpowiada za własne czyny.

5. Potrafi odnaleźć swoje miejsce w Europie i w świecie.

6. Rozumie doniosłość tradycji i współczesnych osiągnięć szkoły.

7. Ma odpowiedni zasób wiedzy umożliwiający mu kontynuowanie

nauki w dowolnie wybranej szkole ponadgimnazjalnej.

8. Potrafi korzystać z różnych źródeł informacji.

9. Umie samodzielnie i krytycznie myśleć.

10. Ma swój system wartości, umie odróżnić dobro od zła,

potrafi oprzeć się presji rówieśników, mody i negatywnym zachowaniom.

11. Zdobył umiejętności pracy w zespole.

12. Potrafi zaprezentować i obronić swoje zdanie, szanując tych,

którzy mają odmienne poglądy.

13. Planuje i organizuje swój rozwój intelektualny, duchowy i fizyczny,

stale doskonali swoja osobowość.

14. Umie rzetelnie pracować, jest zaradny i odpowiedzialny.

15. Zna siebie, umie wyeksponować swoje mocne strony.

 

Rekrutacja 2016/2017

 

Rekrutacja do Gimnazjum


Zapraszamy wszystkich uczniów pragnących rozwijać swoje umiejętności

z wychowania fizycznego do klasy o profilu sportowym !!!

 

Kryteria przyjęć do klasy pierwszej 3-letniego Gimnazjum

Podanie o przyjęcie do gimnazjum (wzór)

 

 

Zapraszamy do Liceum Ogólnokształcącego

Uzyskujemy jeden z najwyższych wskaźników zdawalności matury

 


Kryteria przyjęć do Liceum Ogólnokształcącego

Podanie o przyjęcie do Liceum (wzór)


 

 
Dekanalne finalistki Konkursu Biblijnego

Dekanalne finalistki Konkursu Biblijnego

13 maja 2016 roku w Samborcu odbył się drugi etap XIX Diecezjalnego Konkursu Wiedzy...
Ola Wołek laureatem konkursu przedmiotowego z języka polskiego

Ola Wołek laureatem konkursu przedmiotowego z języka polskiego

Nasza Ola wśród najlepszych w gronie  29 laureatów z województwa świętokrzyskiego...
Finał Wojewódzki w Biegach Przełajowych

Finał Wojewódzki w Biegach Przełajowych

Dnia 22.04.2016 r. w Rytwianach odbył się Finał Wojewódzki w Indywidualnych...
Konkurs biblioteczny

Konkurs biblioteczny

Dnia 28.04.2016r. został rozstrzygnięty konkurs plastyczny pt. :,,By czytać...
Pożegnanie maturzystów

Pożegnanie maturzystów

Dnia 29 kwietnia o godzinie14.00  w naszej szkole odbyła się uroczystość ...
Sukces Kasi Bryły

Sukces Kasi Bryły

W dniu 27.04.2016r. nastąpiło rozstrzygnięcie na etapie powiatowym Ogólnopolskiego...
Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Jak co roku uczniowie naszej szkoły brali udział w uroczystych obchodach 225 rocznicy...
Uroczystość odsłonięcia tablicy pamięci

Uroczystość odsłonięcia tablicy pamięci

- Zmarli zobowiązują żyjących - Uroczystość odsłonięcia tablicy pamięci,...
Turniej Coca Cola Cup - awans naszych dziewcząt.

Turniej Coca Cola Cup - awans naszych dziewcząt.

W dniu 27.04.2016 r. na boisku sportowym w Ożarowie odbyła się druga runda eliminacyjna...


Samorząd Uczniowski

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama