zso2.JPG

Cele szkoły to:

1. Systematyczne podnoszenie efektów kształcenia.

2. Poprawa bazy lokalowo – dydaktycznej szkoły.

3. Wzmocnienie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym.

4. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.

5. Wzmacnianie pozytywnych relacji na linii uczeń – nauczyciel.

6. rozwijanie zainteresowań uczniów, promocja ich talentów.

Model absolwenta:

1. Jest aktywny i zaradny oraz samodzielny w działaniu.

2. Akceptuje siebie i innych.

3. Rozwija własne zainteresowania.

4. Odpowiada za własne czyny.

5. Potrafi odnaleźć swoje miejsce w Europie i w świecie.

6. Rozumie doniosłość tradycji i współczesnych osiągnięć szkoły.

7. Ma odpowiedni zasób wiedzy umożliwiający mu kontynuowanie

nauki w dowolnie wybranej szkole ponadgimnazjalnej.

8. Potrafi korzystać z różnych źródeł informacji.

9. Umie samodzielnie i krytycznie myśleć.

10. Ma swój system wartości, umie odróżnić dobro od zła,

potrafi oprzeć się presji rówieśników, mody i negatywnym zachowaniom.

11. Zdobył umiejętności pracy w zespole.

12. Potrafi zaprezentować i obronić swoje zdanie, szanując tych,

którzy mają odmienne poglądy.

13. Planuje i organizuje swój rozwój intelektualny, duchowy i fizyczny,

stale doskonali swoja osobowość.

14. Umie rzetelnie pracować, jest zaradny i odpowiedzialny.

15. Zna siebie, umie wyeksponować swoje mocne strony.

 

Rekrutacja 2016/2017

 

Rekrutacja do Gimnazjum


Zapraszamy wszystkich uczniów pragnących rozwijać swoje umiejętności

z wychowania fizycznego do klasy o profilu sportowym !!!

 

Kryteria przyjęć do klasy pierwszej 3-letniego Gimnazjum

Podanie o przyjęcie do gimnazjum (wzór)

 

 

Zapraszamy do Liceum Ogólnokształcącego

Uzyskujemy jeden z najwyższych wskaźników zdawalności matury

 


Kryteria przyjęć do Liceum Ogólnokształcącego

Podanie o przyjęcie do Liceum (wzór)


 

 
Szkolny Dzień Języków Obcych

Szkolny Dzień Języków Obcych

    Ciekawą formą promowania nauki języków obcych był zorganizowany 11 kwietnia...
Rekrutacja 2016/2017

Rekrutacja 2016/2017

  Rekrutacja do Gimnazjum Zapraszamy wszystkich uczniów pragnących rozwijać...
Ola Wołek laureatem konkursu przedmiotowego z języka polskiego

Ola Wołek laureatem konkursu przedmiotowego z języka polskiego

Nasza Ola wśród najlepszych w gronie  29 laureatów z województwa świętokrzyskiego...
Sukcesy sportowe naszych uczniów

Sukcesy sportowe naszych uczniów

Coca cola Cup – bądź aktywny Tegoroczna edycja najstarszego i jednego...
11 rocznicz śmierci Jana Pawła II

11 rocznicz śmierci Jana Pawła II

Dnia  4 kwietnia 2016 r. nasza szkoła po raz 11 obchodziła rocznicę śmierci...
Dzień otwarty szkoły

Dzień otwarty szkoły

Dnia 22 marca 2016 roku w progach naszego Gimnazjum powitaliśmy uczniów klas VI...
Rozstrzygnięcie konkursu wielkanocnego

Rozstrzygnięcie konkursu wielkanocnego

Dnia 18.03.2016 r. został rozstrzygnięty konkurs „Na Najładniejszą Pisankę...
Śniadanie Wiekanocne

Śniadanie Wiekanocne

„A  dzisiaj  jest  Wielkanoc. Dzwon  rozmawia  z  dzwonem. O,  wesołe  jest ...
III spotkanie edukacyjne pt. „ Bohaterom Pamięć”

III spotkanie edukacyjne pt. „ Bohaterom Pamięć”

W środę 2 marca 2016 roku w Kieleckim Centrum Kultury odbyło się III spotkanie...


Samorząd Uczniowski

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama