zso2.JPG

Cele szkoły to:

1. Systematyczne podnoszenie efektów kształcenia.

2. Poprawa bazy lokalowo ? dydaktycznej szkoły.

3. Wzmocnienie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym.

4. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.

5. Wzmacnianie pozytywnych relacji na linii uczeń ? nauczyciel.

6. rozwijanie zainteresowań uczniów, promocja ich talentów.

Model absolwenta:

1. Jest aktywny i zaradny oraz samodzielny w działaniu.

2. Akceptuje siebie i innych.

3. Rozwija własne zainteresowania.

4. Odpowiada za własne czyny.

5. Potrafi odnaleźć swoje miejsce w Europie i w świecie.

6. Rozumie doniosłość tradycji i współczesnych osiągnięć szkoły.

7. Ma odpowiedni zasób wiedzy umożliwiający mu kontynuowanie

nauki w dowolnie wybranej szkole ponadgimnazjalnej.

8. Potrafi korzystać z różnych źródeł informacji.

9. Umie samodzielnie i krytycznie myśleć.

10. Ma swój system wartości, umie odróżnić dobro od zła,

potrafi oprzeć się presji rówieśników, mody i negatywnym zachowaniom.

11. Zdobył umiejętności pracy w zespole.

12. Potrafi zaprezentować i obronić swoje zdanie, szanując tych,

którzy mają odmienne poglądy.

13. Planuje i organizuje swój rozwój intelektualny, duchowy i fizyczny,

stale doskonali swoja osobowość.

14. Umie rzetelnie pracować, jest zaradny i odpowiedzialny.

15. Zna siebie, umie wyeksponować swoje mocne strony.

 

 
Reklama
Reklama
Wycieczka w Pieniny

Wycieczka w Pieniny

W dniach 12-13 czerwca 2017 roku uczniowie klasy II b oraz 4 uczennice klasy...
Dzień Otwarty Szkoły

Dzień Otwarty Szkoły

Dnia 02.06.2017 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Papieża Jana Pawła...
Nadszedł czas prezentacji, więc do dziela...

Nadszedł czas prezentacji, więc do dziela...

Dnia 5 czerwca 2017 roku w Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących im....
Zbieramy, segregujemy, przetwarzamy odpady

Zbieramy, segregujemy, przetwarzamy odpady

W roku szkolnym 2016/2017 w naszej szkole odbyła się XI edycja programu „Zbieramy,...
Dyskoteka

Dyskoteka

Dnia 11 maja w naszej szkole odbyła się dyskoteka, która została zorganizowana...


Samorząd Uczniowski

Reklama
Reklama
Reklama