zso2.JPG

Cele szkoły to:

1. Systematyczne podnoszenie efektów kształcenia.

2. Poprawa bazy lokalowo – dydaktycznej szkoły.

3. Wzmocnienie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym.

4. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.

5. Wzmacnianie pozytywnych relacji na linii uczeń – nauczyciel.

6. rozwijanie zainteresowań uczniów, promocja ich talentów.

Model absolwenta:

1. Jest aktywny i zaradny oraz samodzielny w działaniu.

2. Akceptuje siebie i innych.

3. Rozwija własne zainteresowania.

4. Odpowiada za własne czyny.

5. Potrafi odnaleźć swoje miejsce w Europie i w świecie.

6. Rozumie doniosłość tradycji i współczesnych osiągnięć szkoły.

7. Ma odpowiedni zasób wiedzy umożliwiający mu kontynuowanie

nauki w dowolnie wybranej szkole ponadgimnazjalnej.

8. Potrafi korzystać z różnych źródeł informacji.

9. Umie samodzielnie i krytycznie myśleć.

10. Ma swój system wartości, umie odróżnić dobro od zła,

potrafi oprzeć się presji rówieśników, mody i negatywnym zachowaniom.

11. Zdobył umiejętności pracy w zespole.

12. Potrafi zaprezentować i obronić swoje zdanie, szanując tych,

którzy mają odmienne poglądy.

13. Planuje i organizuje swój rozwój intelektualny, duchowy i fizyczny,

stale doskonali swoja osobowość.

14. Umie rzetelnie pracować, jest zaradny i odpowiedzialny.

15. Zna siebie, umie wyeksponować swoje mocne strony.

 
Narodowe Święto Niepodległości

Narodowe Święto Niepodległości

„Czym jest wolność, wie ten, kto ją stracił. Ten, kto przeżył niewolę i śmierć...
Dyskoteka

Dyskoteka

Dnia 23 października 2014 r. w naszej szkole odbyła się dyskoteka z okazji...
Sztafetowe biegi przełajowe

Sztafetowe biegi przełajowe

W słoneczny i ciepły dzień 30 września na stadionie w Koprzywnicy odbyły się...
Święto Patrona Szkoły

Święto Patrona Szkoły

,,My, Jana Pawła uczniowiesłowa Ojca w czyn chcemy przemieniaćpomagać ludziom...
Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej

Za tę cierpliwość i duszę otwartą I za tę wiarę, że jednak warto…. Dziękujemy...
I Międzyszkolny Konkurs o Świętym Janie Pawle II

I Międzyszkolny Konkurs o Świętym Janie Pawle II

I MIĘDZYSZKOLNY  KONKURS O ŚWIĘTYM JANIE  PAWLE  II – PATRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ...


Samorząd Uczniowski

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama