zso2.JPG

Cele szkoły to:

1. Systematyczne podnoszenie efektów kształcenia.

2. Poprawa bazy lokalowo – dydaktycznej szkoły.

3. Wzmocnienie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym.

4. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.

5. Wzmacnianie pozytywnych relacji na linii uczeń – nauczyciel.

6. rozwijanie zainteresowań uczniów, promocja ich talentów.

Model absolwenta:

1. Jest aktywny i zaradny oraz samodzielny w działaniu.

2. Akceptuje siebie i innych.

3. Rozwija własne zainteresowania.

4. Odpowiada za własne czyny.

5. Potrafi odnaleźć swoje miejsce w Europie i w świecie.

6. Rozumie doniosłość tradycji i współczesnych osiągnięć szkoły.

7. Ma odpowiedni zasób wiedzy umożliwiający mu kontynuowanie

nauki w dowolnie wybranej szkole ponadgimnazjalnej.

8. Potrafi korzystać z różnych źródeł informacji.

9. Umie samodzielnie i krytycznie myśleć.

10. Ma swój system wartości, umie odróżnić dobro od zła,

potrafi oprzeć się presji rówieśników, mody i negatywnym zachowaniom.

11. Zdobył umiejętności pracy w zespole.

12. Potrafi zaprezentować i obronić swoje zdanie, szanując tych,

którzy mają odmienne poglądy.

13. Planuje i organizuje swój rozwój intelektualny, duchowy i fizyczny,

stale doskonali swoja osobowość.

14. Umie rzetelnie pracować, jest zaradny i odpowiedzialny.

15. Zna siebie, umie wyeksponować swoje mocne strony.

 
Turniej Wiedzy Pożarniczej

Turniej Wiedzy Pożarniczej

Dnia 20.03.2015 roku w Szkole Podstawowej w Koprzywnicy odbyły się eliminacje Ogólnopolskiego...
Innowacyjny program nauczania fizyki w gimnazjum

Innowacyjny program nauczania fizyki w gimnazjum

  Nasze Gimnazjum jest wśród 50 szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych...
Dzień Otwarty

Dzień Otwarty

Dnia 20 marca 2015 roku odbył się w naszej szkole Dzień Otwarty dla uczniów ...
Festiwal Piosenki Walentynkowej "Kocha się za nic"

Festiwal Piosenki Walentynkowej "Kocha się za nic"

  W ostatnim dniu przed feriami obchodziliśmy szkolne WALENTYNKI, z...
Nasz pierwszy film

Nasz pierwszy film

Pięciu uczniów naszej szkoły: Joanna Mianowska, Aleksandra Wołek, Bartłomiej...
Nietypowa lekcja historii

Nietypowa lekcja historii

We wtorek 10 lutego w naszej szkole odbyła się nietypowa lekcja historii,...
Szkolny konkurs sudoku

Szkolny konkurs sudoku

Szkolny konkurs sudoku - ZASADY
Rozstrzygnięcie konkursu "Bożonarodzeniowa kartaka"

Rozstrzygnięcie konkursu "Bożonarodzeniowa kartaka"

„…wysyłanie świątecznych kartek to inaczej przekazywanie radości, ale także...
Świąteczny turniej piłki siatkowej

Świąteczny turniej piłki siatkowej

Dnia 12 grudnia 2014 roku na hali sportowej odbył się „Świąteczny Turniej...


Samorząd Uczniowski

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama