zso2.jpg

Cele szkoły to:

1. Systematyczne podnoszenie efektów kształcenia.

2. Poprawa bazy lokalowo – dydaktycznej szkoły.

3. Wzmocnienie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym.

4. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.

5. Wzmacnianie pozytywnych relacji na linii uczeń – nauczyciel.

6. rozwijanie zainteresowań uczniów, promocja ich talentów.

Model absolwenta:

1. Jest aktywny i zaradny oraz samodzielny w działaniu.

2. Akceptuje siebie i innych.

3. Rozwija własne zainteresowania.

4. Odpowiada za własne czyny.

5. Potrafi odnaleźć swoje miejsce w Europie i w świecie.

6. Rozumie doniosłość tradycji i współczesnych osiągnięć szkoły.

7. Ma odpowiedni zasób wiedzy umożliwiający mu kontynuowanie

nauki w dowolnie wybranej szkole ponadgimnazjalnej.

8. Potrafi korzystać z różnych źródeł informacji.

9. Umie samodzielnie i krytycznie myśleć.

10. Ma swój system wartości, umie odróżnić dobro od zła,

potrafi oprzeć się presji rówieśników, mody i negatywnym zachowaniom.

11. Zdobył umiejętności pracy w zespole.

12. Potrafi zaprezentować i obronić swoje zdanie, szanując tych,

którzy mają odmienne poglądy.

13. Planuje i organizuje swój rozwój intelektualny, duchowy i fizyczny,

stale doskonali swoja osobowość.

14. Umie rzetelnie pracować, jest zaradny i odpowiedzialny.

15. Zna siebie, umie wyeksponować swoje mocne strony.

 
20 - lecie Liceum Ogólnokształcącego w Koprzywnicy

20 - lecie Liceum Ogólnokształcącego w Koprzywnicy

Są miejsca, czasy i ludzie, których się nie zapomina…”  20 czerwca 2014...
Sukcesy Joanny Mianowskiej

Sukcesy Joanny Mianowskiej

Prosiłem Boga o wodę, Dał mi ocean, Prosiłem Boga o kwiat, Dał mi ogród. Prosiłem...
I miejsce w VIII edycji konkursu ekologicznego

I miejsce w VIII edycji konkursu ekologicznego

W VIII edycji konkursu ekologicznego „Zbieramy, segregujemy, przetwarzamy...
Konkurs Pieśni Patriotyczno - Religijnej w Potoczku

Konkurs Pieśni Patriotyczno - Religijnej w Potoczku

W dniu 9 czerwca 2014 r. w Zespole Szkół w Potoczku odbyła się czwarta edycja...
Prezentacje projektów edukacyjnych

Prezentacje projektów edukacyjnych

31 maja 2014r. w Gimnazjum w ZSO im. Papieża Jana Pawła II odbyła się prezentacja projektów...
Rocznica pobytu Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Koprzywnicy

Rocznica pobytu Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Koprzywnicy

11 maja 2014 roku, w niedzielę Dobrego Pasterza, odbyły się w naszej miejscowości...

Gości online

Naszą witrynę przegląda teraz 30 gości 
tablic.jpg

Matura i egzamin gimnazjalny


Samorząd Uczniowski

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama