zso2.JPG

Cele szkoły to:

1. Systematyczne podnoszenie efektów kształcenia.

2. Poprawa bazy lokalowo – dydaktycznej szkoły.

3. Wzmocnienie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym.

4. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.

5. Wzmacnianie pozytywnych relacji na linii uczeń – nauczyciel.

6. rozwijanie zainteresowań uczniów, promocja ich talentów.

Model absolwenta:

1. Jest aktywny i zaradny oraz samodzielny w działaniu.

2. Akceptuje siebie i innych.

3. Rozwija własne zainteresowania.

4. Odpowiada za własne czyny.

5. Potrafi odnaleźć swoje miejsce w Europie i w świecie.

6. Rozumie doniosłość tradycji i współczesnych osiągnięć szkoły.

7. Ma odpowiedni zasób wiedzy umożliwiający mu kontynuowanie

nauki w dowolnie wybranej szkole ponadgimnazjalnej.

8. Potrafi korzystać z różnych źródeł informacji.

9. Umie samodzielnie i krytycznie myśleć.

10. Ma swój system wartości, umie odróżnić dobro od zła,

potrafi oprzeć się presji rówieśników, mody i negatywnym zachowaniom.

11. Zdobył umiejętności pracy w zespole.

12. Potrafi zaprezentować i obronić swoje zdanie, szanując tych,

którzy mają odmienne poglądy.

13. Planuje i organizuje swój rozwój intelektualny, duchowy i fizyczny,

stale doskonali swoja osobowość.

14. Umie rzetelnie pracować, jest zaradny i odpowiedzialny.

15. Zna siebie, umie wyeksponować swoje mocne strony.

 
Wycieczka do Lublina

Wycieczka do Lublina

W dniu 25.01.2017 r. uczniowie ZSO im. Papieża Jana Pawła II w Koprzywnicy...
XIII Konkurs Kolęd i Pastorałek

XIII Konkurs Kolęd i Pastorałek

„Hej kolęda, kolęda…” Kolędy i pastorałki – to przepiękne pieśni. To właśnie...
Jasełka w naszej szkole

Jasełka w naszej szkole

„Jest taki dzień, bardzo ciepły choć grudniowy; dzień, zwykły dzień, w którym...
Turniej piłki siatkowej

Turniej piłki siatkowej

Dnia 09.12.2016 r. (piątek) na Hali Sportowej ZSO im. Papieża Jana Pawła II w...
Mikołajki 2016

Mikołajki 2016

Dnia 5 grudnia 2016 roku już po raz kolejny do naszej szkoły zawitał św. Mikołaj. Przygotowania...
Można wybaczyć, lecz nigdy zapomnieć...

Można wybaczyć, lecz nigdy zapomnieć...

  Można wybaczyć, lecz nigdy zapomnieć… Uczniowie z ZSO im. Papieża Jana...
""A to Polska właśnie..."

""A to Polska właśnie..."

„ A to Polska właśnie…”pod takim hasłem odbyła się 98 rocznica odzyskania...
Konkurs biblioteczny

Konkurs biblioteczny

„MÓJ  ULUBIONY  BOHATER LITERACKI”- PRACA PLASTYCZNA. Biblioteka szkolna...
Wycieczka do Warszawy

Wycieczka do Warszawy

„Jak przygoda to tylko w Warszawie.” 21 października 2016r.uczniowie naszej...


Samorząd Uczniowski

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama