zso2.JPG

Cele szkoły to:

1. Systematyczne podnoszenie efektów kształcenia.

2. Poprawa bazy lokalowo – dydaktycznej szkoły.

3. Wzmocnienie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym.

4. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.

5. Wzmacnianie pozytywnych relacji na linii uczeń – nauczyciel.

6. rozwijanie zainteresowań uczniów, promocja ich talentów.

Model absolwenta:

1. Jest aktywny i zaradny oraz samodzielny w działaniu.

2. Akceptuje siebie i innych.

3. Rozwija własne zainteresowania.

4. Odpowiada za własne czyny.

5. Potrafi odnaleźć swoje miejsce w Europie i w świecie.

6. Rozumie doniosłość tradycji i współczesnych osiągnięć szkoły.

7. Ma odpowiedni zasób wiedzy umożliwiający mu kontynuowanie

nauki w dowolnie wybranej szkole ponadgimnazjalnej.

8. Potrafi korzystać z różnych źródeł informacji.

9. Umie samodzielnie i krytycznie myśleć.

10. Ma swój system wartości, umie odróżnić dobro od zła,

potrafi oprzeć się presji rówieśników, mody i negatywnym zachowaniom.

11. Zdobył umiejętności pracy w zespole.

12. Potrafi zaprezentować i obronić swoje zdanie, szanując tych,

którzy mają odmienne poglądy.

13. Planuje i organizuje swój rozwój intelektualny, duchowy i fizyczny,

stale doskonali swoja osobowość.

14. Umie rzetelnie pracować, jest zaradny i odpowiedzialny.

15. Zna siebie, umie wyeksponować swoje mocne strony.

 
3 Maja Święto Narodowe

3 Maja Święto Narodowe

30 kwietnia obchodziliśmy w naszej szkole uroczystość upamiętniającą  Konstytucję...
Wycieczka do Centrum Nauki Leonardo da Vinci

Wycieczka do Centrum Nauki Leonardo da Vinci

15 kwietnia  uczniowie klas  II A  i  II B , realizujący projekt pt.; „ Niesamowity...
Mamy Laureata

Mamy Laureata

16 kwietnia 2015r. w obiekcie Targów Kielce odbyło się uroczyste podsumowanie wojewódzkich...
XXIII Ogólnopolski Harcerski Konkurs Recytatorski

XXIII Ogólnopolski Harcerski Konkurs Recytatorski

I cóż powiedzą tomy słowników, Lekcje historii i geografii, Gdy tylko o niej...
10 rocznica śmierci Jana Pawła II

10 rocznica śmierci Jana Pawła II

„Odszedłeś do Domu Ojca, w ostateczną przejrzystość i światło - gdy rozpoczynało...
Konkurs wiedzy o Niemczech i Wielkiej Brytanii

Konkurs wiedzy o Niemczech i Wielkiej Brytanii

Dnia 26 stycznia 2015 odbył się w naszej szkole Konkurs Wiedzy o Niemczech...
Turniej Wiedzy Pożarniczej

Turniej Wiedzy Pożarniczej

Dnia 20.03.2015 roku w Szkole Podstawowej w Koprzywnicy odbyły się eliminacje Ogólnopolskiego...
Innowacyjny program nauczania fizyki w gimnazjum

Innowacyjny program nauczania fizyki w gimnazjum

  Nasze Gimnazjum jest wśród 50 szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych...
Dzień Otwarty

Dzień Otwarty

Dnia 20 marca 2015 roku odbył się w naszej szkole Dzień Otwarty dla uczniów ...


Samorząd Uczniowski

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama