Wykaz kadry pedagogicznej

 

Dyrektor mgr Mirosław Sarzyński

Wicedyrektor mgr Marta Marczewska

Wicedyrektor mgr Jolanta Bzduch

 

Imię i nazwisko nauczyciela

 

Nauczane przedmioty

 

mgr Anna Babiak

Wychowanie fizyczne

mgr Małgorzata Baj

Język niemiecki, informatyka, zajęcia świetlicowe

mgr Maria Banaś

Wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie

mgr Katarzyna Bąk

Rewalidacja, biblioteka, zajęcia świetlicowe

mgr Agnieszka Chmielowiec

Edukacja wczesnoszkolna

mgr Sławomir Gołąb

Język niemiecki, zajęcia świetlicowe

mgr Sławomir Grzyb

Wychowanie fizyczne

mgr Stanisław Juda

Informatyka, technika, wychowanie fizyczne,

zajęcia świetlicowe

mgr Mirosław Kępa

Historia, przedsiębiorczość

mgr Anna Kitlińska

Matematyka, informatyka

mgr Żaneta Kosowska – Paś

Język angielski

mgr Marta Lasota

Chemia, biologia

mgr Sylwia Marcjan

Historia, wiedza o kulturze, historia i społeczeństwo, zajęcia świetlicowe

mgr Agnieszka Materkowska - Fudala

Język polski

mgr Krystyna Piątek

Religia

mgr Iwona Pruś

Język polski

mgr Agata Sidor

Język angielski

mgr Lidia Skrzynecka

Fizyka, przyroda

mgr Agnieszka Sośniak

Matematyka, informatyka

mgr Beata Szemraj

Geografia, edukacja dla bezpieczeństwa, biologia

mgr Marzanna Urbańska

Muzyka, plastyka, zajęcia artystyczne, biblioteka

mgr Anna Wiśniewska

Matematyka, zajęcia świetlicowe

mgr Beata Dębowska

Język polski, zajęcia świetlicowe

mgr Teresa Majczak

Historia, biblioteka

mgr Barbara Miklas

Biologia, przyroda

mgr Ewa Dziuba

Nauczanie początkowe

mgr Bożena Grzyb

Nauczanie początkowe

mgr Paweł Jasiński

 

Matematyka ,informatyka

mgr Barbara Sulicka

Nauczanie początkowe

 

mgr Ewa Tenderenda

Matematyka

mgr Marta Chamerska

Nauczanie początkowe

mgr Jolanta Ordon

 

Religia, przyroda, zajęcia świetlicowe

mgr Marta Bochyńska

Matematyka, plastyka,

mgr Grzegorz Zwolski

Wychowanie fizyczne-

 

mgr Renata Kaczor-Zwolska

Edukacja wczesnoszkolna

mgr Magdalena Komorowska

Język polski, rewalidacja

mgr Maria Kossak - Błajszczak

Język niemiecki

mgr Agnieszka Kolasińska

Muzyka, biblioteka

Ks. mgr Paweł Piędzio

 

Religia

mgr Monika Różyc

Język angielski

mgr Aleksandra Sławek

Język angielski

mgr Piotr Turbak

Zajęcia świetlicowe

mgr Elżbieta Beksińska- Kontow

 

Edukacja wczesnoszkolna

mgr Iwona Kopeć

Edukacja wczesnoszkolna

mgr Elżbieta Grdeń

Pedagog

mgr Wojciech Mrozik

Wychowanie fizyczne

Ks. dr Antoni Drabowicz

 

Religia

mgr Renata Turbak

Edukacja wczesnoszkolna

 

mgr Elżbieta Kalinowska

Edukacja wczesnoszkolna

mgr Aneta Skolak

Edukacja wczesnoszkolna

mgr Sylwia Sado

Logopedia

mgr Agnieszka Drożdżal - Lipiec

Matematyka, zajęcia świetlicowe

lic. Anna Ciach

Wychowanie przedszkolne

mgr Małgorzata Galek

Wychowanie przedszkolne

mgr Ewa Kornacka

Wychowanie przedszkolne

mgr Grażyna Milarska

Wychowanie przedszkolne

mgr Elżbieta Sroczyńska

Wychowanie przedszkolne

mgr Iwona Staszczak Zwolska

Wychowanie przedszkolne

mgr Małgorzata Czechowska

Język angielski

mgr Aneta Drypa

Doradztwo zawodowe

mgr Paweł  Łach

Rytmika