Informacje dla rodzica i ucznia

Warto wiedzieć...

Przykładowe pytania jakie mozesz sobie zadać

 

Lista szkół znajdująych sie w sieci Powiatowego Punktu Doradztwa Edukacyjno - Zawodowego

w Zespole Placówek Oświatowych w Koprzywnicy

Sprawozdanie z rocznego działania Powiatowego Punktu Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego

Wpływ środowiska rodzinnego na wybory edukacyjno - zawodowe młodzieży