Godziny pracy szkolnego doradcy zawodowego

Lp.

Dzień tygodnia

Godziny pracy

1.

Poniedziałek

8.00 -12.30

2.

Wtorek

12.00 -14.30

3.

Środa

8.00 – 14.30

4.

Czwartek

8.00 – 12.00

5.

Piątek

8.00 – 10.30